ABC Tradings B.V.

Taal:

Catalogus

 • Aurolex Geluidsmonitoring
 • Geluidsisolatie_vloer
 • Geluid Ontkoppeld Muuranker
 • Geluidsisolatie
 • Geluidsisolatie met Veerregel voor voorzetwanden
 • Geluidsisolatie Omkasting
 • Trillingsisolatie en Trillingsdemping
 • Geluidswerende en Geluidsisolerende deur
 • Geluidsisolatie 3mm dun
 • Geluidsdemping met Baffel
 • Geluidsisolatie voor Wand, Vloer, Plafond
 • Geluidsisolerende Deur en Deuren
 • Geluidsmeter en Meetapparatuur
 • Principedetails Geluidsisolatie Raam
 • Geluidsisolatie Plafond
 • Geluidsisolatie vloer
 • Geluidsscherm rond Condensorbank
 • Info Aanvraag

  Geen info aanvraag
  Bekijk info aanvraag Bekijk info aanvraag
  Bekijk info aanvraag Info Aanvraag
  Agenten Gezocht

  Stem

  Hoe vaak ondervindt u geluidhinder ?
  Te vaak
  Regelmatig
  Soms
  Nooit

  Inschrijven voor nieuwsbrief

  Taal
  E-mail

  Geluidsisolatie

  Product Details
  Product ID: Geluidsisolatie
  Categorie: Geluidsisolatie

  Omschrijving

  Geluidsisolatie In het kader van een bouwvergunning, milieuvergunning, horeca melding of arbo-onderzoek is het veelal noodzakelijk om een akoestisch rapport te overleggen waarin wordt aangetoond dat aan de noodzakelijke geluidsisolatie ingevolge het bouwbesluit, arbobesluit of het besluit horeca, sport en recreatie inrichting wordt voldaan. Qua geluidsisolatie wordt onderscheid gemaakt tussen luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie. Ten aanzien van luchtgeluidsisolatie dient er onderscheid gemaakt te worden in geluidsisolatie van de gevel en aanpandige geluidsisolatie (bijvoorbeeld aanpandige woonruimten of bovenliggende woonruimten). De geluidsisolatie kan zowel betrekking hebben op de gevelisolatie c.q. de geluidsisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie alsmede de geluidsisolatie tussen de panden onderling, bijvoorbeeld een woning aanpandig met een horeca-inrichting of enig ander bedrijf dat geluid produceert. In het geval van gevelisolatie, zoals bijvoorbeeld bij weg-, rail- of industrielawaai wordt gebruik gemaakt van het programma ''''gevels'''' op grond van de VROM publicatie reken- en meetmethode gevelisolatie (dok 112). Deze rekenmethode is door DGMR uitgewerkt in een bruikbaar akoestisch rekenmodel waarin gekozen kan worden voor de uitgebreide rekenmethode of de verkorte methode. Bij aanpandige situaties wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat flankerende geluidstransmissie kan berekenen. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van het programma dat door TNO is ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het programma BasLuco. Met BasLuco kan zowel lucht- als contact-geluidisolatie worden berekend c.q voorspeld. Ook kan er sprake zijn van inpandige geluidsisolatie, bijvoorbeeld de geluidsisolatie van de ene ruimte naar de andere, of bijvoorbeeld een muziek oefenruimte in een woning, ook hiervoor kunnen berekeningen worden verricht en adviezen worden gegeven. In het kader van de Arbo wetgeving gaat het vaak om de geluidsisolatie van lawaaiproducerende machines die voorzien dienen te worden van een akoestische omkasting. ABC geluid heeft diverse oplossingen voor geluidshinder bestrijding c.q. geluidsisolatie. Raadpleeg onze product catalogus of bel met een van onze akoestische adviseurs. ABC Geluidsisolatie Tel.: 0182-353385 of mail: info@abcgeluid.com

    vorige alle producten volgende